logo

banner

Nyheter fra Regnskap Norge

Siste nytt fra Regnskap Norge
 1. Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».
 2. Hvilke virksomheter må beregne uttaksmerverdiavgift? Hva utløser uttaksplikt? Og hvordan beregne merverdiavgiftsgrunnlaget? Dette og mer får du svar på her.
 3. Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.
 4. Skal du rekruttere regnskapsførere? Eller søker du jobb? Få tips av hodejegeren!
 5. Tidligere rapporteringsskjema RF-1123 er erstattet med temaet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværende». Temaet har flere felt enn det selskapene skal bruke for inntektsåret 2023. Enkelte felter er frivillig å fylle ut.
 6. EUs aktsomhetsdirektiv Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD eller CS3D) skulle endelig vedtas 9. februar 2024, men ble brått utsatt etter tyske og italienske innvendinger.
 7. Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.
 8. Det er ikke bare hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for hvitvaskingsarbeidet. Her får du en oversikt over de ulike rollenes ansvar.
 9. Skatteetaten har i ny skattemelding gått fra vedleggsskjema til næringsspesifikasjon. Dette betyr det for informasjon som tidligere ble rapportert via skjema RF-1125.
 10. Fristen for å foreta årlig justering av inngående merverdiavgift er 10. februar. For skattepliktige som har fått innvilget årstermin er fristen 10. mars.
 11. Fra og med 15. januar sender NAV i de fleste tilfeller post til norske virksomheter digitalt, og ikke på papir.

Copyright (c) 2023  -  www.okonomibistand.as