Dahl & Kielich
Økonomibistand AS

Org.nr: 979 388 977

Postadresse:      PB 1516, 3007 Drammen
Besøksadresse: Ingv. Ludvigsens gt. 23, 3027 Drammen
Tlf:       916 23 435

 

Anita Dahl
Daglig leder og autorisert regnskapsfører.      
Er også utdannet registrert revisor.
Mobil:  916 23 435    
Mail:    anita@okonomibistand.as
 

Berit Kielich
Autorisert regnskapsfører.
Mobil:  906 54968  
Mail:    berit@okonomibistand.as
 

Zoom ut/inn på kartet for mer detaljert informasjon